ฤกษ์ออกรถใหม่

ฤกษ์ออกรถใหม่


2018-08-04 19:26:07

ดูฤกษ์ออกรถใหม่ การออกรถใหม่เพื่อให้เป็นมงคลจำเป็นต้องดูฤกษ์ออกรถใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ที่ได้รับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา

(วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.,วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.)

เดือนมกราคม

วันที่ 8,15 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 4, 12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)

เดือนกุมภาพันธ์ 

วันที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 16, 23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

เดือนมีนาคม  

วันที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันที่ 6, 13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 23, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
เดือนเมษายน

วันที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
เดือนพฤษภาคม

วันที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 15, 22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 2, 9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 16, 23, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
 

เดือนมิถุนายน 

วันที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 5, 12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 13, 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 15, 22, 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 2, 9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
เดือนกรกฎาคม 

วันที่ 2, 9, 16, 23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 3, 10, 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 6, 13, 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
 

เดือนสิงหาคม 

วันที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
 

เดือนกันยายน

วันที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 10, 17, 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 4 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 12, 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 14, 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
 

เดือนตุลาคม 

วันที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 16, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 5 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
 

เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 12, 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 14, 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันที่ 10, 17, 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

เดือนธันวาคม 

วันที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันที่ 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันที่ 1 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

วันที่ 21 เวลาสตาร์ทกุญแจ 11.11 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)